III-as Politologijos seminaras

By , 26 October, 2010, No Comment
III-o seminaro tema: Politinės doktrinos. Marksistinė kapitalistinės visuomenės
kritika.

Potemės:
1) Kodėl, anot marksistų, kapitalistinė visuomenė nėra laisva?
2) Vyraujančios socialinės kontrolės formos.
3) Ką Marcuse nori pasakyti „vienmačio žmogaus“ metafora?

Literatūra:
Marcuse H. One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial
Society. Boston: Beacon, 1964 [Vienmatis žmogus: Brandžios industrinės
visuomenės ideologijos tyrinėjimai], 1 skyrius (Naujos kontrolės formos).

Angliška versija: http://www.marcuse.org/herbert/pubs/64onedim/odm1.html
Rusiška versija: http://enatramp.narod.ru/pervoistochnik.files/man.files/man0.html

{Comments are closed}